Συντήρηση καυστήρων

Η ετήσια συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνει μεγάλη οικονομία στο καύσιμο και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης στον καυστήρα. Η ρύθμιση καυστήρα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τεχνικούς μας  να ρυθμίζουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα καυσαέρια του καυστήρα όσο και την απόδοση του. Οι τεχνικοί μας συμπληρώνουν το φυλλάδιο για την συντήρηση καυστήρα και ρύθμιση της εγκατάστασης και το παραδίδουν στο διαχειριστή.