Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων

saleptsis

Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του υλικού που περιέχουν πρέπει να ελέγχονται 1 φορά το χρόνο σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων πρέπει να γίνεται στο 5ο,10ο και 15ο έτος λειτουργίας του, από το έτος κατασκευής του.

Η διαδικασία συντήρησης είναι:

 • Άνοιγμα του κέλυφους
 • Έλεγχος της υπάρχουσας σκόνης για ξένα σώματα
 • Αλλαγή εξαρτημάτων σε περίπτωση βλάβης τους
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου
 • Πρεσάρισμα της φιάλης με άζωτο
 • Κλείσιμο της φιάλης
 • Ετικέτα ελέγχου

 

Η διαδικασία αναγόμωσης είναι:

 • Άδειασμα της σκόνης
 • Αλλαγή εξαρτημάτων σε περίπτωση βλάβης τους
 • Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου
 • Πρεσάρισμα της φιάλης με άζωτο
 • Κλείσιμο της φιάλης
 • Ετικέτα ελέγχου
 • Ετικέτα αναγόμωσης

 

Μετά από τη συντήρηση ή την αναγόμωση των πυροσβεστήρων τοποθετείται δαχτυλίδι ελέγχου καθώς και αυτοκόλλητη ετικέτα. Για οποιαδήποτε εργασία στους πυροσβεστήρες δίνεται έντυπο στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες που έχουν γίνει.