Ετήσιες συμβάσεις πολλαπλών παροχών

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τις σημερινές ανάγκες των πελατών της, δημιούργησε και σας προτείνει, τα παρακάτω οικονομικά προγράμματα πολλαπλών παροχών, για τις τακτικές εργασίες συντήρησης της πολυκατοικίας σας.

Γιατί συμφέρει:

 • Ο προγραμματισμός των εργασιών γίνεται από την εταιρεία μας με έγκαιρη ενημέρωση του διαχειριστή και των ενοίκων, για την ημέρα και την ώρα πραγματοποίησης των εργασιών
 • Σταθερό μηνιαίο κόστος στα κοινόχρηστα χωρίς κρυφές χρεώσεις.
 • Το κόστος είναι μηνιαίο για όλες τις εργασίες του προγράμματος και κοστίζει λιγότερο από το να πληρώνετε την κάθε εργασία ξεχωριστά

 

Τα ανωτέρω μπορείτε εσείς οι ίδιοι να τα επιλέξετε με τα παρακάτω πακέτα παροχής υπηρεσιών:

 

ECONOMIC SERVICE :

 • Έκδοση κοινοχρήστων ανά μήνα
 • Απολύμανση (Απεντόμωση – Μυοκτονία) και έκδοση πιστοποιητικού μία (1) φορά τον χρόνο
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων:
 • 4 πυροσβεστήρες χειρός ΡΑ 6kg

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 13,00€ (δεκατρία ευρώ)

 

BASIC SERVICE:

 • Έκδοση κοινοχρήστων ανά μήνα
 • Απολύμανση (Απεντόμωση – Μυοκτονία) και έκδοση πιστοποιητικού μια (1) φορά τον χρόνο
 • Απόφραξη αποχετεύσεων μία (1) φορά τον χρόνο
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων:
 • 4 πυροσβεστήρες χειρός ΡΑ 6kg

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 18,00€ (Δεκαοχτώ ευρώ)

 

LUXURY SERVICE :

 • Έκδοση κοινοχρήστων ανά μήνα
 • Απολύμανση (Απεντόμωση – Μυοκτονία) και έκδοση πιστοποιητικού μια (1) φορά τον χρόνο
 • Απόφραξη αποχετεύσεων μία (1) φορά τον χρόνο
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων:
 • 4 πυροσβεστήρες χειρός ΡΑ 6kg
 • Συντήρηση κεντρικής θέρμανσης (καθαρισμός καυστήρα, λέβητα, ρύθμιση καυσαερίων, έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24,00€ (Είκοσι Τέσσερα ευρώ)

 

 • Μηνιαία επιβάρυνση σε όλα τα προγράμματα για:
 1. Για έξτρα Απολύμανση 4,00€
 2. Για έξτρα Απόφραξη 4,00€

 

Οι τιμές των ως άνω εργασιών εκτός προγραμμάτων αναλυτικότερα:

 • Έκδοση κοινοχρήστων:6,00€ ανά μήνα
 • Απολύμανση: 60,00€
 • Απόφραξη: 60,00€
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων: 70,00€
 • Συντήρηση καυστήρα 80,00€

 

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ