Έκδοση Κοινοχρήστων

saleptsis

Η Έκδοση κοινοχρήστων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συγκεντρωτική κατάσταση πολυκατοικίας (εις διπλούν) με όλες τις κοινόχρηστες δαπάνες, τα χιλιοστά και το ποσό συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας ανά κατηγορία δαπάνης
  • Ειδοποιητήριο οφειλής κοινοχρήστων για κάθε ένοικο – ιδιοκτήτη στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι συνολικές κοινόχρηστες δαπάνες, αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνη, τα χιλιοστά συμμετοχής διαμερίσματος και το ποσό συμμέτοχής για κάθε δαπάνη ξεχωριστά.
  • Εξοφλητική απόδειξη ξεχωριστά για ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, η οποία παραδίδεται κατά την εξόφληση των κοινοχρήστων.